Monitorování úklidu veřejného prostransví

Aktuálně:

V Kolíně budeme monitorovat nepořádek některých trvale znečištěných lokalitách. Hlavní monitorování proběhlo v únoru a březnu 2018. Pokud byste se chtěli účastnit dalších akcí, použijte naše kontakty.

Pokud nám chcete pomoci, nebo máte na srdci něco týkajícího se nepořádku v Kolíně, KONTAKTUJTE NÁS ZDE.

Pro obecní úřady:

  1. Připravíme pro obec průkazné monitorování úklidu, které v návaznosti na Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který platí od 1.7.2017.
  2. Z pohledu neurčitých pojmů (například narušení vzhledu obce) připravíme metodiku obce, jak zaujmout průhledné právní stanovisko vzhledem ke všem majitelům pozemků v katastru obce. Lze to poté aplikovat do vyhlášky obce.
  3. Připravíme metodiku, jak určit přesnou hranici, co již narušuje vzhled obce natolik, aby to obec považovala za přestupek.
  4. Zajistíme preventivní informační kampaň zaměřenou na vlastníky pozemků a jejich odpovědnost z pohledu úklidu.
  5. U vlastníků pozemků v katastru obce, kteří nemají možnost kontrolovat znečištění a zajistit přiměřený úklid, můžeme zprostředkovat úklidové služby nebo zajištění finančního příspěvku obci, aby tuto činnost zajistil sám.

Pro občany

Nelze očekávat, že obce budou prostřednictvím vlastních úředníků a Městské policie provádět monitorování úklidu spolehlivě všechna místa v obci. Proto budou pravděpodobně vznikat i nadále situace, že některé pozemky nebudou dlouhodobě uklízeny tak, aby nenarušovaly vzhled obce. Nutno sdělit, že takového přestupku proti veřejnému pořádku se může dopustit i obec sama.

Díky Zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich však mají občané daleko lepší možnosti, jak se domoci svých práv. Další pozitivní informací je i to, nyní mohou uplatnit i nutné náklady s uplatněním svých práv prostřednictvím řízení o přestupcích.

Občané se musí bránit sami a aby to měli snadnější, připravili jsme pro ně osvědčené postupy, jak dosáhnout svých práv.

Vítáme podněty občanů k tomu, kde se nedodržují zákony a právo na srovnatelnou míru úklidu na všech pozemcích v obci.