Nepořádek a zase jenom nepořádek

Moje dva a půl roky dlouhá zkušenost z Kolína, města výjimečného nepořádku. Podle zákona o obcích má obec dbát na úklid města. Má k tomu pádné nástroje. Má pokutovat ty, jejichž pozemky narušují vzhled obce. Sama musí dbát o úklid na svých pozemcích. Zkrátka ten, kdo má na svém pozemku nepořádek, dopouští se přestupku. Na to musí upozornit strážník městské policie, Policie ČR a pracovník úřadu v rámci své péče o čité město.

A nyní skutečná realita.

Starosta města

Když jsem, na nepořádek na Zálabí osobně upozornil Víta Rakušana, tak mi odpověděl: „Neberte si to osobně, ale tato lokalita není předmětem zájmu města.“

Tajemnice města

Na základě krátkého osobního jednání s Dagmar Soukupovou mi po dlouhé době a urgenci odpověděla. V dopise stojí vědomě nepravdivé informace, které jen kryjí špatnou práci úřadu. Dokonce tuto vědomou nepravdu (říká se jí lež) rozeslala všem zastupitelům a uvedla je tím v omyl.

Pracovník odboru životního prostředí městského úřadu

Jednou jsme v rámci stavebního řízení projednávali nelegální rozvážení stavební suti z jedné okolní ruiny na okolní pozemky. Pracovník životního prostředí jen zkontroloval, co se stalo se sutí, která byla rozvezena jinam. Že tam je pozemek, který zcela jednoznačně narušuje vzhled obce, si nějak nevšiml. Asi by to byla práce navíc, tak proč se do toho hrnout.

Pracovnice odboru regionálního rozvoje města

Když jsem osobně upozornil Zuzanu Zamazalovou na nepořádek v okolí elektrárny, jen mi suše odpověděla: „Tam jsem nikoho neposlala.“ Do dnes se také nic nestalo! A když jsem se zmínil, že se na městských pozemcích se nachází nebezpečný odpad, ani se nezeptala, kde přesně to je. Raději jsem takového rozhovoru nechal.

Strážník Městské policie v Kolíně

Strážník, kterého jsem oslovil na pochůzce, měl na nepořádek takový pohled, že musí postihnout jen toho, kdo nepořádek udělá. Neměl potuchy, že přestupku se také dopouští i majitel pozemku, pokud to neuklidí.

Příslušník Policie ČR

Policista mi na upozornění, že se ve velkém dějí přestupky dle § 58, odst. (2) zákona o obcích a ukázal jsem na konkrétní pozemky, odpověděl: „Víte, kolik máme práce s řešením trestné činnosti v Kolíně? Na takové přestupky nemáme čas. O to se musí postarat sami občané.“

Jaké z toho plyne ponaučení?

Vyzýváme všechny, kterým není životní prostředí lhostejné a kdo si již nechtějí sami uklízet nepořádek v městě, pomozte naší aktivitě. I kdybychom měli jít za svými právy až k nejvyššímu správnímu soudu, nevzdáme se. Pokud nás chcete v něčem podpořit, kontaktujte nás a domluvíme se na tom, jak to nejlépe udělat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *