Monitorování nepořádku

Monitorování nepořádku na veřejných prostranstvích v obcích nemá zákonem určená pravidla. To samozřejmě není důvod, aby se žádné monitorování neprovádělo.

Monitorovacích technik, jak to provádět, je k dispozici hned několik. Nastíníme zde nějaké možnosti.

Nejprve je potřeba si uvědomit, k jakému účelu má monitorování sloužit.

Monitorování typu A

Cílem je prokázat, že nějaká lokalita je výrazně zanedbávána ve srovnání s jinými částmi obce. Tato možnost připadá do úvahy například, když se stane, že v některé obci si vlivní lidé nechávají v okolí svých domovů a pracovišť uklízet tak, jako by byli VIP občané s jinými právy na přijatelné životní prostředí, než zbytek obce. Je to však v rozporu dobrými mravy a řadou zákonů.

Stručný postup:

 1. Je potřeba vybrat charakteristická místa v lokalitě, která je nadměrně znečištěna a v lokalitě, která je nadstandardně uklízená.
 2. Skupina osob, která provede monitorování, je poučena o pravidlech, která zajisti jednotnost a průkaznost monitorování.
 3. Při monitorování prochází skupina osob určenou trasou. Délku trasy odměřuje monitorovacím kolečkem a počítá z trasy viditelné odpadky.
 4. V průběhu monitorování se pořizuje fotodokumentace.
 5. Na závěr se propočítá počet viditelných odpadků v přepočtu na délkovou jednotku. Dvě lokality se porovnají.
 6. O obecního úřadu se zjistí, zda existuje úřadem stanovená míra znečištění, která již porušuje zákon 251/2016 o některých přestupcích §5, odst. 1, písmeno f) nebo §5, odst. 2, písmeno b. Pokud to obecní úřad pro potřeb své obce nestanovil, je potřeba ve spolupráci s občany zjistit míru znečištění, která je pro většinu obyvatel nepřijatelná. Obecně lze přijat pravidlo, že dvojnásobek rozptýlených odpadků mezi dvěma pozemky nebo lokalitami v obci je již nepřijatelný a takový pozemek je vnímán jako neuklizený.

Monitorování typu B

Cílem je prokázat, že některý pozemek veřejného prostranství je výrazně zanedbávaný ve srovnání s jinými pozemky veřejného prostranství v obci. Tato možnost připadá do úvahy, když je potřeba použít Zákon 251/2016 o některých přestupcích §5, odst. 1, písmeno f) nebo §5, odst. 2, písmeno b). Uvedený zákon dává možnost kompetentním úřadům sjednat s vlastníky pozemků nápravu. Lze je pokutovat v rámci správního řízení, pokud se nestarají o své pozemky tak, jak jim ukládají zákony.

Stručný postup:

 1. Je potřeba vybrat charakteristická místa v lokalitě, která je nadměrně znečištěna a v lokalitě, která je nadstandardně uklízená.
 2. U těchto míst je potřeba zjistit, k jakému pozemku patří a kdo je jejich majitelem.
 3. V rámci přípravy před vlastním monitorováním je potřeba určit, jak se v terénu určí přibližná hranice pozemku.
 4. Skupina osob, která provede monitorování, je poučena o pravidlech, která zajisti jednotnost a průkaznost monitorování.
 5. Monitorování lze provádět následujícími způsoby:
  1. Při monitorování prochází skupina osob určenou trasou. Délku trasy v měřeném pozemku odměřuje monitorovacím kolečkem a počítá z trasy viditelné odpadky.
  2. Při monitorování je uvnitř pozemku vytýčena plocha a na ní je spočítán počet rozptýlených odpadků.
 6. V průběhu monitorování se pořizuje fotodokumentace.
 7. Na závěr se propočítá počet viditelných odpadků v přepočtu na délkovou jednotku nebo plošnou jednotku. Dva pozemky se porovnají.
 8. O obecního úřadu se zjistí, zda existuje úřadem stanovená míra znečištění, která již porušuje zákon 251/2016 o některých přestupcích §5, odst. 1, písmeno f) nebo §5, odst. 2, písmeno b. Pokud to obecní úřad pro potřeb své obce nestanovil, je potřeba ve spolupráci s občany zjistit míru znečištění, která je pro většinu obyvatel nepřijatelná. Obecně lze přijat pravidlo, že dvojnásobek rozptýlených odpadků mezi dvěma pozemky nebo lokalitami v obci je již nepřijatelný a takový pozemek je vnímán jako neuklizený.

Pokud budete budete mít zájem o bližší informace, zavolejte nám na +420 775 591 199, nebo zanechte informaci zde.