O nás

Účelem našeho spolku je ochrana, propagace a podpora životního prostředí a zejména čistoty v obcích. Na přijatelné životní prostředí mají všichni občané stejné právo.

Dnešní spolek Vzájemně pomáháme, z.s. vznikl v Novém Jičíně dne 1.11.2011 jako občanské sdružení Vzájemně pomáháme. Dnes jsme tzv. spolek se sídlem v Kolíně. Naše stanovy naleznete zde.

Po celou dobu se snažíme dodržovat zásadu, že lidé si mají pomáhat vzájemně. Když jedni stále jen dávají a jiní stále jen chtějí nemá to dlouhé trvání.

Proto vyzýváme všechny, kdo chtějí zlepšit životní prostředí v okolí svého bydliště, aby nás kontaktovali a my se budeme snažit dle rozsahu našich možností pomoci.