Pro obce – ke zlepšení čistoty na pozemcích

Ať se na tyto problémy díváme z jakéhokoliv úhlu, existuje jen jediný postup, který vede k trvalému zlepšení pořádku a úklidu ve všech městech a vesnicích.

Kdo je odpovědný za nepořádek v katastru obce?

Pokud je někde dlouhodobý nepořádek, je to dílem čtyř viníků. Ten, kdo však vše zastřešuje a dá se označit za zodpovědného je místní obecní úřad. Obecní úřady mají povinnosti ve dvou rovinách. Samy odpovídají za pořádek na VŠECH svých pozemcích. Současně odpovídají za kontrolu a postihování vlastníků takových pozemků, které narušují vzhled obce.

Čtyři viníci nepořádku v katastru obce:

  1. Ten, kdo znečištění způsobil.
  2. Ten, kdo kdo pozemek vlastní a nepořádek neuklidil.
  3. Ten, kdo měl povinnost kontrovat přestupky proti veřejnému pořádku a nic nezjistil.
  4. Ten, kdo má ze zákona pravomoc sjednat nápravu a dlouhodobě nic nenapravil.

Pro obce existuje postup, který vede k čisté obci

Po stránce úklidu a upravenosti veřejně přístupných pozemků a pozemků z nich viditelných se vše točí kolem formulace „narušení vzhledu obce“. Proto se musí nejprve stanovit strategie obce, jak k této věci přistoupí.

Obec musí mít vytvořen plán na to, jak zajistit úklid na vlastních pozemcích, aby byly uklizeny srovnatelným způsobem. Musí mít pevnou koncepci o tom, jak preventivně i restriktivně působit na ostatní vlastníky pozemků, jejichž pozemky narušují vzhled obce.

Obec musí řádně poučit všechny úředníky a příslušníky městské policie o jejich povinnostech respektovat a prosazovat práva obyvatel obce ve smyslu nároku na srovnatelné životní prostředí. Úředníci musí být řádně poučeni o tom, co to znamená, když nějaký pozemek narušuje vzhled obce. Rozhodně se nejedná jen o skládky, ale i podstatně menší nepořádek, který způsobí rozdíl ve srovnání s jinými pozemky v obci, které mají srovnatelný účel.

Obec musí postupně uvést všechny své pozemky do srovnatelného stavu, aby nikdo nemohl namítat, že některý obecní pozemek je horší než ten jeho. Zde se jedná o základní lidská práva na přijatelné životní prostředí, proto je tato oblast podstatnější než novoroční ohňostroje a podobné výdaje.

Obec musí pravidelně zdokumentovat pozemky v katastru obce, které narušují vzhled obce. Jejich vlastníky napomenout a pokutovat, aby se do povědomí všech vlastníků pozemků v obci dostala informace o tom, že ONI jsou zodpověděni, za úklid. V rámci prevence je nutné, aby byli tito vlastníci předem upozorněni i na sankce, které jim hrozí z pohledu Zákona o přestupcích a Zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Hrozí nejen pokuty, ale i hrazení nutných nákladů.

S takovými vlastníky pozemků, kteří z nějakého důvodu mohou jen obtížně realizovat pravidelnou kontrolu a úklid na svých pozemcích je možné dohodnout, že za finanční spoluúčast zrealizuje

Pokud úředníci na stížnosti obyvatel říkají jen, že je to těžké a nedělají dost, aby se situace zlepšila, je potřeba takové úředníky vyměnit, za schopnější.

Jaký postup vede k čisté obci, pokud úředníci a zastupitelé nechtějí?

Občané mají právo požadovat po obci nápravu. Pokud to opravdu v nějakém místě dlouhodobě nefunguje, doporučujeme nejprve telefonickou konzultaci, kde si vyjasníte podmínky a možnosti, jak svá práva na čisté prostředí prosadit. Telefonickou konzultaci si můžete zdarma objednat zde.